Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
natchot (1)Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

НАЋОТКОРИ МО

ИСОИ МАСЕЊ

"Дар Љеч каси дигар наЌот нест, ва дар

зеро осмон Љеч исми дигаре ба одамон ато

нашудааст, то ки бо василаион наЌот ёбем".

(Аъмоли Њаввориён, боби 4, ояти 12).
Назад -  наверх- Далее


ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби дуюм(2)  1. Пас аз чанд рЎз Ў боз ба кафарнаЉум омад; овоза шуд, ки Ў дар хона аст. 2. ДарЉол мардуми бисьёр Ќамъ омаданд, ба андозае ки назди дари хона низ дигар Ќой набуд; ва Ў ба онЉо сухан мегуфт. 3. Ва назди Ў бо мафлуЌе омаданд, ки вайро чор кас бардошта буданд; 4. Ва чун ба сабаби бисьёрии мардум ба Ў наздик омада натавонистанд, боми он Ќоеро, ки Ў буд, кушода шикоф карданд ва бистареро, ки мафлуЌ дар болояш хобида буд, поён фуроварданд. 5. Чун исо имони онЉоро дил, ба мафлуЌ гуфт: "Эй фарзанд, гуноЉЉои ту омурзида шуд". 6. Баъзе китобдонон, ки дар он Ќо нишаста буданд, дар дили худ андеша доштанд, 7. Ки " чаро Ў ин тавр куфр мекунад? Ћуз худои ягона кист, ки гуноЉЉоро омурзида тавонад?" 8. Исо дарЉол бар тибЂи рЎЉи худ дарьёфт, ки онЉо чунин андеша доранд, ва ба онЉо гуфт: "Барои чҐ дар дили худ ин тавр андеша доред? 9. "Кадомаш осонтар аст: ба мафлуЌ гуфтани он ки "гуноЉЉои ту омурзида шуд", ё гуфтани он ки "бархез, бистари худро бардор ва равона шав"? 10. "Лекин то бидонед, ки писари одам дар рЎи замин Ђудрати омурзидани гуноЉЉоро дорад", - ба мафлуЌ гуфт: 11. "Ба ту мегЎям: бархез, бистари худро бардор ва ба хонаи худ равона шав". 12. Вай дарЉол бархост ва бистари худро бардошта, дар пеши назари Љама равона шуд, ба тавре ки Љама Љайрон шуданд ва худоро сипоскунон гуфтанд: "Мисли инро Љаргиз надидаем". 13. Ба боз ба канори баЉр рафт; мардум ба назди Ў омаданд, ва Ў онЉоро таълим медод. 14. Њангоми рафтанаш ле⥠ибни халфойро дид, ки дар боЌгоЉ нишастааст, ва ба вай гуфт: "Аз паи ман биё". Вай бархоста, аз паи Ў равона шуд. 15. Ва Љангоме ки Ў дар хонаи вай нишаста буд, бисьёре аз боЌгирон ва гуноЉкорон низ бо исо ва шогирдонаш менишастанд; зеро ки бисьёр буданд, ва Ўро пайра⥠менамуданд. 16. Чун китобдонон ва фарисиён диданд, ки Ў бо боЌгирон ва гуноЉкорон хЎрок мехЎрад, ба шогирдонаш гуфтанд: "Чаро Ў бо боЌгирон ва гуноЉкорон мехЎраду менЎшад?" 17. Исо ин гапро шунида, ба онЉо гуфт: "На тандурустон, балки беморон ба табиб ЉоЌат доранд. Ман омадаам, ки на одилонро, балки гуноЉкоронро ба тавба даъват кунам". 18. Шогирдони яЉьё ва фарисиён рЎза медоштанд. Ва назди Ў омада гуфтанд: "Чаро шогирдони яЉьё ва фарисиён рЎза медоранду шогирдони ту рЎза намедоранд?" 19. Исо ба онЉо гуфт: "Оё аЉли кЎшки никоЉ, модоме ки домод бо онЉост, рЎза дошта метавонанд? То даме ки домод бо онЉост, наметавонанд рЎза доранд; 20. "Лекин айёме хоЉад расид, ки домод аз онЉо гирифта шавад, ва дар он айём рЎза хоЉанд дошт. 21. "ЊеЌ кас ба Ќомаи кЎЉна аз матои нав ямоЂ намемонад: зеро ямоЂи нав аз чизи кЎЉна Ќудо шуда, Ќои даридаи он боз Љам бадтар мешавад. 22. "Ва ЉеЌ кас шароби навро ба машки кЎЉна намеандозад: зеро шароби нав машкро медарад; шароб Љам мерезад, машк Љам талаф мешавад; балки шароби навро дар машки нав андохтан лозим аст". 23. Ва чунин воЂеъ шуд, ки Ў рЎзи шанбе аз киштзор мегузашт, ва шогирдонаш дар аснои роЉ ба хЎшачинҐ сар карданд. 24. Фарисиён ба Ў гуфтанд: "Бубин, онЉо дар рЎзи шанбе кореро чаро мекунанд, ки раво нест?" 25. ў ба онЉо гуфт: "Магар Љаргиз нахондаед, ки довуд дар эЉтиёчмандҐ чҐ кард, Љангоме ки вай ва ёронаш гурусна буданд? 26. "ЧҐ гуна вай дар айёми абьётори саркоЉин ба хонаи худо даромада, нони таЂдимро хЎрд, ки хЎрдани он, Ќуз коЉинон, ба касе раво набуд, ва ба ёрони худ низ дод?" 27. Ба онЉо гуфт: "Шанбе барои инсон муЂаррар шудааст, на инсон барои шанбе; 28. "Бинобар ин писари одам оЃои рЎзи шанбе низ мебошад".


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen